GENEL KULLANIM ŞARTLARI

GERİ

Ziyaretçiler, bu Web sitesine erişerek, aşağıdaki Genel Kullanım Şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylamış kabul edilir. Ayrıca, geçerli tüm uygulanabilir yasaların yanı sıra geçerli diğer kural ve koşullara da bağlı kalmayı kabul etmiş sayılır. Bu Genel Kullanım Şartlarını anlamıyor veya kabul etmiyorsanız, bu Web sitesine erişmeyi ve kullanmayı bırakmalısınız.
Bu Web sitesi, fabrikası ve merkez ofisinin Büyükkayacıkosb mh, 13. Sokak, No: 23/1, 42000, Selçuklu, Konya, Türkiye'de kayıtlı olduğu Çağlayan Soğutma Anonim Şirketi'ne (Çağlayan Refrigeration olarak da adlandırılabilir) aittir. Çağlayan Soğutma A.Ş ayrıca Konya Ticaret Odası'na kayıtlı olup, 12421 sayılı vergi sicil kaydına sahiptir.
Bu Genel Kullanım Şartları, www.caglayanrefrigeration.com ve / veya www.caglayansogutma.com.tr URL bağlantıları ile ulaşılan (her ikisi de "Web Sitesi" olarak anılacaktır) bu web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının nasıl kullanılması gerektiğini açıklar ve ele alır. Web sitesine erişim yapan kişiler “Ziyaretçi” olarak anılacaktır.
A. Ziyaretçilerin Genel Kullanım Şartlarını kabulü
A-1.1. Ziyaretçiler, bu Web Sitesine erişerek, ziyaret ederek ve bu Web sitesini kullanarak, tüm bu Genel Kullanım Şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini tasdik etmiş sayılır. Bu Genel Kullanım Şartlarının kabulü, Web Sitesini ziyaret etmek, gezinmek ve Web Sitesindeki bilgileri kullanmak için gelen Ziyaretçiler için zorunlu bir önkoşuldur.
B. Web Sitesini İçeriğinin Kullanımı ve Kapsamı
B-1.1. İçerik Çağlayan Soğutma A.Ş. tarafından Ziyaretçilere ücretsiz sağlanmaktadır. Bununla birlikte, Ziyaretçiler, Web sitesindeki İçeriği bu Genel Kullanım Koşulları tarafından açıkça izin verilenden başka bir şekilde kullanmamasından sorumlu tutulmaktadır.
B-1.2. Ziyaretçiler, İçeriği üçüncü şahıslara karşı çoğaltmamak, değiştirme yapmamak, kopyalamamak, dağıtmamak, satmamak veya başka bir şekilde devretmemek zorundadırlar ve Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin önceden yazılı izni olmadan bu Genel Kullanım Şartlarında belirtilenler dışındaki amaç ile Web sitesini kullanmamakla sorumludurlar. Özellikle Ziyaretçiler, halka ücretsiz olarak sunulan İçeriğin gizliliğini kabul eder ve bu nedenle bu gizliliğe saygı göstermeyi ve İçeriği üçüncü taraflara ifşa etmemeyi açıkça kabul eder. Ziyaretçiler ayrıca bu yükümlülüğü ve gizliliği ortaklarına, birlikte çalıştıkları kişilere ve çalışanlarına bildirmelidir
B-1.3. Ziyaretçiler, Web Sitesini, İçeriğini ve Web Sitesinde yer alan diğer tüm veri ve / veya bilgileri, yalnızca yasal amaçlarla, bu Genel Kullanım Koşullarına ve geçerli yasaların hükümlerine uygun olarak kullanmayı garanti eder.
B-1.4. Aksi belirtilmediği sürece, Web Sitesinde gösterilen bilgiler bir sözleşmenin temelini veya ürünlerin Çağlayan Soğutma A.Ş. izni dışında halka arz edilmesini ya da müzakere, fiyat teklifleri veya iş ilişkileri amacıyla bağlayıcı sayılamaz ve kabul edilemez.
B-1.5. Genel olarak işaretlenmiş ve halka açık olarak belirtilmiş İçeriklerin ve diğer belgelerin, kamuya açık yazışmalarda, Çeğlayan Soğutma’nın ticari marka, telif hakkı yasası veya diğer yasal düzenlemelerle korunan haklarına zarar vermeyecek şekilde ve durumlarda kullanılabilir. Bu tür İçeriklerin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
C. Gizlilik
C-1.1. Tüm kişisel veriler, geçerli veri koruma yasalarına ve Çağlayan Soğutma A.Ş. Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir ve kullanılır. Çağlayan Soğutma A.Ş. Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın.
D. Fikri Mülkiyet
D-1.1. "Çağlayan Soğutma A.Ş." ve/veya "Çağlayan Refrigeration" markası, ticari ünvanı ve logoları, Çağlayan Soğutma A.Ş. ve Çağlayan Refrigeration ("Ticari Marka" olarak adlandırılacaktır) tarafından yasal mevzuat çerçevesinde tescil edilmiş ve yasal koruma altındadır. Grafik semboller, çizimler, teknik çizimler, tasarımlar ve bu İnternet Sitesinin İçeriği Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasalalarla korunmaktadır ve mülkiyet hakkı Çağlayan Soğutma A.Ş.’ne aittir.
D-1.2. Web sitesine erişim, Ziyaretçilerin Web Sitesinin İçeriği ile ilgili Ticari Marka, isim, logo, marka ve marka ile alakalı bilgileri kullanma hakkı vermez. Ticari Marka ve İçeriğin görüntülenmesi, indirilmesi ve basılması, yalnızca Web Sitesinin kullanımıyla ilgili amaçlarla yapılabilir. Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin önceden yazılı onayı olmadan, Ticari Marka veya İçeriğin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, indirilmesi, görüntülenmesi, elektronik yollarla gönderilmesi, iletilmesi, kaydedilmesi, kopyalanması, fotokopisi veya çoğaltılması yasaktır. Şirket politikası gereğince bu türden yapılacak işlem ve eylemler ile ilgili olarak Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve genel mevzuat gereğince şirket tarafından hukuki açıdan mücadele edilecektir.
E. Garantiler ve Sorumluluklar
E-1.1. Ziyaretçiler, Web Sitesini kendi riskleri altında kullandıklarını kabul eder. Web sitesi "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" sağlanmaktadır. Çağlayan Soğutma A.Ş., Web Sitesi ve İçeriği kullanılarak beklenebilecek, istenebilecek veya elde edilebilecek sonuçlara yönelik özel bir garanti vermemektedir.
E-1.2. Çağlayan Soğutma A.Ş., Ziyaretçilerin Web sitesinin kullanımının imkansızlığı ile ilgili herhangi bir nedenle ve İçeriğe herhangi bir sebeple erişebilmesi konusundaki tüm sorumluluklarını reddetmektedir.
E-1.3. Çağlayan Soğutma A.Ş., İçeriğin (veya İçeriğin herhangi bir bölümünün) geçici veya kalıcı olarak herhangi bir zamanda çıkarılması, silinmesi ve / veya değiştirilmesi hakkını saklı tutar. Ziyaretçilerin herhangi bir şekilde bilgiye erişimi durması halinde, Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin Ziyaretçilere veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş sayılırlar.
E-1.4. Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin tedarikçileri tarafından doğrudan verilen ve Web Sitesinde sunulan ürünlerle alakalı bilgiler Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin sorumluluğunda değildir. Bu tür bilgileri sağlayan taraflar, paylaşılan bilgilerin içeriği, özellikleri ve açıklamalarının tam ve münhasır sorumluluğundan sorumludur. Dolayısıyla Çağlayan Soğutm A.Ş., bu taraflardan kaynaklanan yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz. Çağlayan Soğutma A.Ş., Web sitesi aracılığıyla tedarikçiler tarafından açıklanan veya sunulan bilgi amaçlı içerik, içerik konusunda dolaylı ve / veya dolaysız hiçbir garanti vermemektedir.
E-1.5. Çağlayan Soğutma A.Ş., Web sitesinde yer alan, iç ve dış kaynaklardan sağlanmış bilgilerin profesyonel amaçlar için profesyonelce kullanılacağı inancına sahiptir.
E-1.6. Çağlayan Soğutma A.Ş. Web Sitesinde ve Web Sitesinde bulunan İçeriğin virüs veya diğer zararlı içeriklerden arındırılmış olduğunu garanti etmez ve Ziyaretçinin bu konu ile ilgili yaşadığı veya yaşayacağıhiçbir sorumluluğu üstlenmez. İndirilen İçeriği kullanmadan önce taramanız önerilir.
F. Web Sitesindeki Linkler
F-1.1. Bu Web sitesi, diğer web sitelerine ve / veya diğer İnternet kaynaklarına ("Dış Kaynaklar") bağlantılar içerebilir. Ziyaretçi, Çağlayan Soğutma A.Ş.'nin Dış Kaynakların düzgün bir şekilde çalışmamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder. Üçüncü taraf web sitelerinin içeriği ve yapılandırması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Veri koruma beyanımız bu web siteleri için geçerli değildir.
F-1.2. Çağlayan Soğutma A.Ş., Dış Kaynakların veya Web Sitesindeki linklerle erişilen diğer sitelerin içeriğini gözetmek zorunda değildir. Bu nedenle, bu Web Sitesinde sunulan ürünler ve içerikler dışında yer alan içeriğin hiçbir sorumluluğunu kabul etmez.
G. Web Sitesindeki Değişiklikler
G-1.1. Çağlayan Soğutma A.Ş., herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin Web Sitesinde ve / veya İçeriğinde değişiklik veya ekleme yapma hakkını saklı tutar.
H-1.1. Bu Genel Kullanım Şartları, Web Sitesi ve İçeriğin kullanımı ile ilgili tüm soru ve anlaşmazlıklar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Ziyaretçiler ve Çağlayan Soğutma A.Ş. arasında, bu Genel Kullanım Şartlarının ve / veya bu Web Sitesinin ve İçeriğinin kullanılması ile ilgili herhangi bir tartışmanın icrası ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık sadece Konya mahkemeleri tarafından belirlenir.
Son Güncelleme: 07.12.2021